Cykloměsto roku 2020

Kromě Cyklozaměstnavatele roku každoročně oceňujeme i nejlepší Cykloměsta – tedy taková, která se snaží komplexně a progresivně rozvíjet svou infrastrukturu pro chodce i cyklisty. Všem městům zároveň chceme přinášet další inspiraci pro rozvoj jejich udržitelné mobility.

Cykloměsto roku 2020 vzešlo z výsledků podrobného dotazníku, který vyplnili účastníci Do práce na kole ve svém soutěžním profilu. Dotazník zohledňuje nejen podmínky pro pohyb cyklistů, běžců a pěších v zapojených městech, ale i jejich pocity (např. zda jezdí na kole všechny věkové kategorie, zda jsou pro cyklisty vhodně nastaveny semafory nebo jestli je jízda na kole v daném městě radost). Výsledky dotazníku 2020, ve kterém nejvíce zabodovaly Pardubice, najdete na stránce cyklobarometr.cz, kterou provozuje partner této kategorie Nadace Partnerství. Ovšem pozor, Cykloměstem roku se Pardubice nestaly.

Loni se zástupci úspěšných cykloměst vydali na exkurzi do Dánska.

Do výsledků se totiž promítl i pohled odborné komise z řad organizátorů Do práce na kole a AutoMatu, která navíc posoudila také vývoj počtu účastníků Do práce na kole, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě, uskutečněná cykloopatření, práci místního cyklokoordinátora, zda akci v městě organizuje radnice nebo neziskový sektor a perspektivu budoucího vývoje.

 

 

Cykloměstem roku Do práce na kole 2020 se tak nakonec staly Otrokovice.

Otrokovice získaly jako hlavní cenu servisní stojan Scandic od firmy CykloHub a my věříme, že Scandic v Otrokovicích přiměje další obyvatele, aby častěji jezdili na kole. Obyvatelé i turisté z okolí jej nepochybně ocení při plánování výletů a míst setkání či zastavení. Stojan může nejenom pomoci z nesnází v případě defektu na kole, ale může vám ušetřit spoustu peněz: sami si můžete seřídit brzdy, dotáhnout pedály, vyměnit duše či plášť a dofouknout kola prostřednictvím integrované pumpy s manometrem. A samozřejmě se to netýká pouze jízdních kol, ale samozřejmě také koloběžek, handbiků, kočárků či invalidních vozíků.

Servisní stojan Scandic od firmy CykloHub.

Vítězné město také na 3 měsíce obdrželo sčítač cyklistů od Nadace Partnerství.

 

The challenge is organized
auto*mat
General partner
GLS
National partners
Media partners