Hradec Králové
/ Akce / Výhry / Pravidla / Výsledky / Facebook

Hradec Králové

Letos v lednu 2019 máme historicky poprvé možnost se zdarma zaregistrovat na "Lednovou výzvu". Opravdu nic neplatíte, zrovna tak, jako když jdete pěšky, na saních, lyžích - prostě jakkoli vlastní silou. Víme, že nejsme v tom pohybu sami a děláme to tak celoročně.

A proč bychom se tedy do kampaně měli hlásit?

Protože veříme, že doprava vlastní silou je ten nejlepší způsob a nestydíme se za to. Můžeme být příkladem pro ty, kdo tomu nevěří. Pozitivně se motivovat, zasoutěžit si, pobavit se, potkat nové přátele, dívat se na věci trochu jinak...

A co je komu do toho?

Jsme občané města a máme svoje potřeby. Někdy nám ke štěstí stačí málo. Třeba bezpečně přejít ulici. Ti s vyššími ambicemi by si třeba dovedli představit, že by se jejich desetileté děti mohly do školy, za kroužky či zábavou dopravovat samy. Tak jako to dělali i oni v jejich věku. Vlivní lidé nemají dostatečnou oporu v občanech, aby mohli něco pro nemotorovou dopravu udělat. Bojí se prosadit odvážná řešení pro chodce nebo cyklisty, protože o nás jednoduše neví. V Pardubicích mají alespoň jeden sčítač, který přirozený pohyb lidí denně připomíná, v Praze celou síť. V HK máme DPNK ;) Chceme to zlepšit?

Pojďme ukázat, že tu jsme stále a není nás málo!

Pro nejčerstější novinky z kampaně se můžete přidat na facebookové stránky: https://www.facebook.com/groups/472306116498042/
Těšíme se na Vaši účast!

Generální partneři
Národní partneři
Lokální partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři