Hranice

Město Hranice již tradičně podporuje cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy, a tato akce zapadá do aktuálně řešené otázky mobility, která je součástí tvorby strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“ v rámci projektu Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City. Hranice a celý region je protkaný hustou sítí cyklistických tras, prochází tudy první cyklodálnice v ČR – 160 km dlouhá Cyklostezka Bečva. Rok 2021 je pro kampaň Do práce na kole již 11. rokem a pro Hranice sedmým, kdy se do akce město zapojí.

Je vítán každý, komu není životní prostředí ve městě lhostejné a kdo se chce aktivně zapojit do realizace myšlenky „Města, kde se dobře žije“. Cílem kampaně je „soutěžní“ formou přivést obyvatele Hranic k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne.

I letos byla upravena pravidla tak, aby se v květnu mohl zapojit opravdu každý. Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdravější a nejbezpečnější variantou dopravovat se pěšky či na kole (i elektrokole), na koloběžce. V případě práce z domova (home office) lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu.

Oficiální vyhlašování výsledků se koná 24. 6. 2021, ve 15.45 hod. před akcí ČTVRTKY NA NÁMKU, na Masarykově náměstí v Hranicích. Přijďte v tričkách akce. Jste srdečně zváni!

Výsledky ročníku 2021:
V soutěžní kategorii Pravidelnost týmů byli tedy z 32 týmů, které na Hranicku dosáhly více jak 66 % pravidelnosti vylosovány 3 týmy, které se umístili takto: na 1. místě – Team Taškařice, z Wienerberger s.r.o., na 2. místě – Domov seniorů Hranice, p.o. a na 3. místě - Šlapky z Máje, ze ZŠ 1. máje, Hranice.

V Zelených kilometrech 2021 muži se na 1. místě se v mužské kategorii umístil Michal Raška, SSI Schäfer s.r.o. s 1 423 km, na 2. místě Jan Zapletal, SSI Schäfer s.r.o. s 1 140,2 km a na 3. místě Jiří Tmej, SSI Schäfer s.r.o. s 895,1 km. V kategorii ženy se na 1. umístila Andrea Weiszmannová, Smiths Medical Czech Republic a.s. s 1 585,7 km, na 2. místě Bohumila Bártová, Smiths Medical Czech Republic a.s. s 1585,2 km a na 3. místě Lenka Kopřivová, Město Hranice s 1 521,7 km.

Dále byla vyhlašována kategorie Zelené kilometry po svých 2021, kterou vyhrála v kategorii ženy Jana Březinová ze ZŠ 1. máje, Hranice, s výkonem 460,7 km, na 2. místě se umístila Jitka Kopřivová, SSI Schäfer s.r.o. s 372,8 km a na 3. místě Markéta Špůrová, Smiths Medical Czech Republic a.s. s 263,3 km v kategorii muži zvítězil Roman Březina, SSI Schäfer s.r.o. s výkonem 460,7 km a stal se tak těsným vítězem této soutěže, na 2. místě se umístil Vladimír Vyplelík, Město Hranice s 361,9 km a na 3. místě Petr Hadaš, AG PUMPY s. r. o. se 189 km.

V letošním roce byly opět předávány ceny na veřejné akci ve čtvrtek 24. 6. 2021 na Masarykově náměstí v Hranicích. Také v letošním ročníku věnovalo Město Hranice, jako místní koordinátor, do soutěže pěknou cenu v podobě kola, náhodně vylosovanou soutěžící Do práce na kole 2021 Hranice se stala Irina Vránová z Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o., která na kole odjede z TIC Hranice, kde na ni výhra čeká.

Cyklozaměstnavatelem roku 2021 se v Hranicích stala firma SSI Schäfer s.r.o..

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za zapojení do soutěže, za to, že jako dopravní prostředek do práce používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou dopravou, včetně běhu a chůze a za mnoho najetých, odchozených a naběhaných zdravých kilometrů.

Kontaktní osoba:
Olga Vilímková, telefon 773 100 050, e-mail: ovilimkova@seznam.cz

Prices

The challenge is organized
auto*mat
General partner
Komerční banka Bikero GLS
National partners
Local partners
Media partners