Hranice

Město Hranice již tradičně podporuje cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy, a tato akce zapadá do aktuálně řešené otázky mobility, která je součástí tvorby strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“ v rámci projektu Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City. Hranice a celý region je protkaný hustou sítí cyklistických tras, prochází tudy první cyklodálnice v ČR – 160 km dlouhá Cyklostezka Bečva. Rok 2021 je pro kampaň Do práce na kole již 11. rokem a pro Hranice sedmým, kdy se do akce město zapojí.

Je vítán každý, komu není životní prostředí ve městě lhostejné a kdo se chce aktivně zapojit do realizace myšlenky „Města, kde se dobře žije“. Cílem kampaně je „soutěžní“ formou přivést obyvatele Hranic k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne.

I letos byla upravena pravidla tak, aby se v květnu mohl zapojit opravdu každý. Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdravější a nejbezpečnější variantou dopravovat se pěšky či na kole (i elektrokole), na koloběžce. V případě práce z domova (home office) lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu.

Výsledky ročníku 2020:
V soutěžní kategorii Pravidelnost týmů byli tedy z 27 týmů, které na Hranicku dosáhly více jak 60 % pravidelnosti vylosovány 3 týmy, které se umístili takto: na 1. místě – Team KUNST, z KUNST, spol. s r. o., Hranice, na 2. místě – SK Hasiči Přerov, z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a na 3. místě - Rebelki, ze ZŠ 1. máje, Hranice.

Ve Výkonnosti jednotlivců mužů se na 1. místě se v mužské kategorii umístil Aleš Dohnal, Continental Barum s.r.o. s 1 554,9 km, na 2. místě Jan Zapletal, SSI Schäfer s.r.o. s 1 499 km a na 3. místě Michal Raška, SSI Schäfer s.r.o. s 1 362,6 km. V kategorii ženy se na 1. umístila Sabina Macháňová, ZŠ 1. máje, Hranice s 1 178,7 km, na 2. místě Michaela Janíčková, ZŠ 1. máje, Hranice s 923,5 km a na 3. místě Michaela Pešanová, Město Hranice s 881,6 km.

Dále byla vyhlašována kategorie Běhej / choď do práce 2020, kterou vyhrála v kategorii ženy Jana Březinová ze ZŠ 1. máje, Hranice, s výkonem 402,3 km a stala se tak i absolutní vítězkou této soutěže, v kategorii muži zvítězil Vladimír Vyplelík, Město Hranice s výkonem 231 km.

V letošním roce nebyly předány ceny na veřejné akci, jako obvykle, proto byli jednotliví vítězové vyzvání e-mailem k vyzvednutí své ceny a diplomu v Turistickém informačním centru v Hranicích. Také v letošním roce věnovalo Město Hranice, jako místní koordinátor, do soutěže koloběžku Kostka, která byla vylosována pomocí mobilní aplikace, pod světlem kamery pana Vlastimila Macha z Hranického televizního vysílání a tiskového mluvčího Města Hranice pana Petra Bakovského. Náhodně vylosovanou se stala aktivní účastnice soutěže Do práce na kole 2020 a na koloběžce z TIC Hranice odjede Soňa Šamajová z týmu Nepravidelníci, z BBC Bircher Automation, Hranice.

Cyklozaměstnavatelem roku 2020 se v Hranicích stala organizace ZŠ 1. máje, Hranice.

Kontaktní osoba:
Olga Vilímková, telefon 773 100 050, e-mail: ovilimkova@seznam.cz

Prices

The challenge is organized
auto*mat
General partner
GLS
National partners
Local partners
Media partners