Fotosoutěž - Do práce na kole

Fotosoutěž

Kopřivnice / Events
1. 5. 2022 – 31. 5. 2022

Fotosoutěž

Na celý měsíc květen vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽ!

Navštivte jakoukoliv letošní AKCI NA TRIKO a vyfoťte se (či se nechte vyfotit)! Třeba s Birellem, zákuskem nebo při výstupu na rozhlednu. Ze zaslaných fotek vybereme 3 a ty oceníme na závěrečném večírku. Nezapomeňte mít na sobě letošní tričko DPNK ☼

Od 1. do 31. května 2022 zasílejte své fotografie na e-mail: zdravemesto@koprivnice.cz

Do předmětu napište "fotosoutěž" a své příjmení nebo přezdívku, pod kterou jste se do kampaně přihlásili.
Jeden účastník kampaně může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii.
Do soutěže se může přihlásit pouze osoba starší 18 let řádně přihlášena do kampaně Do práce na kole (dále jen „DPNK“) pod městem Kopřivnice.
Alespoň jedna osoba na fotografii musí mít na sobě tričko s letošním motivem DPNK nebo nákrčník.
Zástupci města a sponzorů vyberou tři vítězné fotografie, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami.
Výherci budou kontaktováni e-mailem do 10. 6. 2022, předání cen proběhne na závěrečné akci kampaně.
Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která zašle vlastní fotografii spolu s kontaktními údaji.

Do soutěže přihlašuje účastník pouze své vlastní fotografie, ke kterým mu náleží autorská i majetková práva (právo dílo užít) dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). U fotografií, zachycující konkrétní osoby je nutné, aby měl autor souhlas zachycené osoby se zveřejněním fotografie (dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., Oddíl 6 - Osobnost člověka).
PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE POTVRZUJETE, ŽE OBĚ TYTO PODMÍNKY SPLŇUJETE.

Přihlášením do soutěže, uděluje účastník souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím sdílených údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a stejně tak, se zpracováním uvedených údajů organizátorem. Při zpracování osobních údajů dbá organizátor na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zasláním fotografie účastník potvrzuje souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografie organizátoru soutěže – městu Kopřivnice. Organizátor si vyhrazuje právo k bezplatnému použití fotografií ve svých tiskových materiálech, na webových stránkách i facebookovém profilu a na svých jednorázových akcích, a to vždy spolu se jménem autora snímku.

Organizátor může z fotosoutěže vyřadit fotografie:
- které neodpovídají tématu,
- které jsou v rozporu s dobrými mravy či právním předpisy,
- jejich zveřejnění by mohlo poškodit organizátora,
- které jsou ve špatné kvalitě, která neumožní reprodukci.