Skládací kolo Tern od Kraje Vysočina

Pelhřimov / Price

Skládací kolo Tern od Kraje Vysočina

Skládací kolo Tern Link B7 věnuje Kraj Vysočina jako první cenu v kategorii pravidelnost jednotlivců.

The challenge is organized
auto*mat
General partner
GLS
National partners
Media partners