Do práce na kole – chráníme své stroje zdarma

Šumperk / Events
11. 5. 2021 – 31. 5. 2021

Do práce na kole – chráníme své stroje zdarma

Ve spolupráci s Městskou policií Šumperk si nejen účastníci výzvy, ale i široká veřejnost může objednat značení jízdních kol syntetickou DNA.
Akce je trvalá.
V loňském roce proběhla anketa, která byla zaměřena na možnosti ochrany jízdních kol. V té se vyjádřilo 85% respondentů pro tuto možnost a tím naše anketa pomohla k nastartování této činnosti v Šumperku. Od 1. září si můžete dát kolo označit a po té bude registrováno v Národním registru forenzního identifikačního značení a vybaveno samolepkou, která varuje pachatele, že jízdní kolo je speciálně označeno a že může být snadno identifikováno městskou policií či Policií ČR na celém území ČR. Samotné aplikace forenzního značení a registrace jednoho jízdního kola bude probíhat na služebně Městské policie Šumperk, Jesenická 31 a trvá přibližně 20–30 minut, proto je potřeba si konkrétní termín značení dopředu rezervovat na telefonním čísle: 583 213 000, bez této registrace nebude možné zájemce přijímat.

Povinností majitele jízdního kola je dostavit se se svým jízdním kolem, které bude mít povinnou výbavu jízdního kola (viz obrázek), bude v dobrém technickém stavu, čisté a suché, přinést hodnověrný doklad totožnosti (příp. podepsat čestné prohlášení o nabytí jízdního kola) a vyplnit příslušné formuláře pro podrobný popis evidovaného předmětu včetně fotografie. Forenzní značení je zdarma a je určené osobám starším 18 let, v případě osoby mladší 18 let bude vyžadován doprovod zákonného zástupce.

Tímto děkujeme Městské policii Šumperk za vstřícnost a spolupráci.

Více na https://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/forenzni-identifikacni-znaceni-jizdnich-kol-kompenzacnich-pomucek-syntetickou-dna.html

The challenge is organized
auto*mat
General partner
Komerční banka Bikero GLS
National partners
Media partners