Staňte se partnery

Chcete, aby vaši obchodní partneři či zaměstnanci vnímali vaší značku jako ekologičtější, ohleduplnější, férovější a zároveň plnou energie?

Staňte se partnery celorepublikové výzvy Do práce na kole.

Podrobnosti naleznete v nabídce partnerské spolupráce pro rok 2019.

Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři