Pravidla Lednové výzvy - Do práce na kole

Pravidla Lednové výzvy

V Lednové výzvě je pouze jedna soutěžní kategorie – pravidelnost jednotlivců.

  1. Lednová výzva se koná v týdnu 24.-30. 1. 2022.
  2. Výzva je určena jednotlivcům, kteří se zaregistrují do 26. ledna 2022 prostřednictvím registračního systému. Účast v týdenní Lednové výzvě je zcela zdarma.
  3. V Lednové výzvě Do práce na kole je pouze jedna soutěžní kategorie, a to pravidelnost jednotlivců.
  4. Každý účastník musí zaznamenávat své jízdy na kole, chůzi či běhání pomocí mobilní aplikace Do práce na kole, Cyclers, Na kole Prahou, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Další možností je ruční vyplnění trasy či počtu kilometrů v registračním systému. Z mobilní aplikace Cyclers a Na kole Prahou se vykonané trasy do webového profilu nahrávají po propojení automaticky.
  5. Ručně můžete své trasy zaznamenat nejpozději do 31. 1. 2022, 23:59.
  6. Do výzvy se započítává jakákoliv cesta, kterou účastník uskuteční na kole, koloběžce či pěšky. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě.
  7. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  8. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část délku alespoň 1,5 km.
  9. Ze všech účastníků s pravidelností nad 66 % vylosujeme 15 šťastlivců, kteří vyhrají startovné pro celý tým do květnové výzvy Do práce na kole 2022 a také několik nových čepic AutoMat. Výherce budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  10. Dostat se do slosování má možnost účastník, který v tomto týdnu vykoná alespoň 6 cest na kole nebo po svých a zbytek cest si označí jako dovolená/žádná cesta.
Výzvu pořádá
Generální partner
Národní partneři
Mediální partneři