V Břeclavi jezdí na kole každý, od dětí až po seniory. Rovinatý terén a poměrně rozvinutá cyklistická infrastruktura přímo vybízejí k pohodlné jízdě i méně zdatné cyklisty. Kola jsou využívána nejen obyvateli města pro cykloturistiku, ale především jako prostředek pro cestu do zaměstnání, za zábavou či na nákup. Ačkoliv už dnes jezdí do zaměstnání pravidelně na kole přibližně jedna třetina obyvatel města, je co zlepšovat. Město zapojením do celostátní kampaně Do práce na kole usiluje o větší přiblížení cyklodopravy široké veřejnosti.

Kontaktní osoba pro město Břeclav:
Ing. Lenka Černa - cyklokoordinátor města, tel.: +420 519 311 359, mobil.:+420 731 680 144
lenka.cerna@breclav.eu

Břeclav
Generální partneři
Národní partneři
Lokální partneři
Mediální partneři