100% SLEVA DO DOMU UMĚNÍ na celý květen

Brno / Akce
1. 5. 2019

100% SLEVA DO DOMU UMĚNÍ na celý květen

Potřebujete potravu pro svou duši?
Do práce na kole 2019 nabízí první pomoc, přijďte na výstavu na triko do objektů Domu pánů z Kunštátu zdarma.

Na co máte během května volné vstupy?

VDIFF
16.4. – 2.6. Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Kurátor: Milan Mikuláštík
Výstava VDIFF představí čtrnáct umělců a umělkyň nastupující generace reprezentujících
čtrnáct osobitých a vyhraněných přístupů k médiu obrazu. Vdiff (Visual diff) je termín z
oblasti počítačového programování, který označuje způsob kontroly souborů pomocí
vizuálního porovnání. Zvolený název má evokovat skutečnost, že výstava představuje malbu
v době, kdy jsou počítače a digitální technologie každodenní realitou a tím pádem výrazně
ovlivňují, jak a co vizuálně vnímáme.

Rafał Żarski
16.4. – 2.6. Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99, Dominikánská 9
Rafał Żarski (nar. 1989) je vizuální umělec, který při své umělecké práci uplatňuje
interdisciplinaritu. V roce 2016 získal magisterský titul na Akademii umění ve Štětíně, ateliér
Fotomédia. Od roku 2016 spoluvytváří s kurátorem Tomkem Pawłowskim experimentální
cestovní kancelář Museum Tour Office. V roce 2013 obdržel ocenění Ministerstva kultury a
národního dědictví pro studenty uměleckých škol za vynikající tvůrčí úspěchy.
 
LATERNA MAGIKA – Deconstruction and Update
21. 5. – 28. 7. 2019 Dům umění, Malinovského nám. 2
Kurátor: Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková, Zbyněk Baladrán
Cílem výstavy je představit Laternu magiku jako multimediální audiovizuální dílo, určitý
způsob a princip tvorby, který přesahuje do nejrůznějších experimentů, jak filmových, tak
výtvarných. Experimentální scéna Národního divadla bude vystupovat jako fenomén,
jako technický obraz odpoutávající se do prostoru a překračující svůj vlastní rám, nebo
jako performativní intermediální, interaktivní a imersivní aparát. Ukáže se rovněž jako
utopický projekt, jehož kontext tvoří avantgardní pokusy s mezi/multimedialitou a dobové
pokusy s novými technologiemi a s rozrušováním klasického obrazu – kupříkladu
multimediální koláže, filmové experimenty a triky, polyekrany a splitscreeny užívané
například v reklamě a dokumentárním filmu či videoart. Výstava poodhalí základní
principy fungování multimediálního mechanismu Laterny magiky, podívá se „za“
obraz/divadlo, „za“ celistvou iluzi a pokusí se rozložit pečlivě synchronizovaný stroj na
součástky. Jen tak je možné se přiblížit principům, na kterých je Laterna magika
vystavěna, pochopit podstatu multimediálního představení, jeho možnosti i limity,
simulovat vícesmyslový zážitek, ale zároveň rozkrýt i některé otázky, které s sebou tato
divadelní scéna v průběhu svého působení nesla, jako politická reprezentace, instituční
zázemí, propagace, paměť experimentu, role umělce v normalizační době apod.
Vystaveným archivním materiálem budou organicky „prorůstat“ nově vzniklé umělecké
projekty (ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT – virtuální realita či program na
detekci pohybu – a se současnými umělci: Zbyněk Baladrán, Jiří Žák, Michal Kindernay,
Adéla Babanová, Markéta Kuttnerová).

Akce

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
GLS
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou