S trikem na věž

Liberec a Jablonec nad Nisou / Akce
30. 5. 2019, 09:00

S trikem na věž

Každý květnový čtvrtek mezi 9:00 a 15:00 máte ve svém tričku do práce na kole 2019 možnost minimálně jednou využít vstup na radniční věž zdarma. Stačí se v rámci standardních prohlídek radnice domluvit s Městským informačním centrem Liberec na standardní prohlídku věže a přijít v tom pravém triku.
Tímto zároveň děkujeme našemu partnerovi za vstřícnost a zorganizování.
Kontakt na Íčko: https://bit.ly/2Y0lvmE

Akce

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
GLS
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou