Most

Města jsou v naprosté většině zahlcena auty. Moderní města v celém světě se snaží postupně snižovat podíl individuální automobilové dopravy a vrátit do ulic měst život, zlepšit veřejný prostor a ovzduší ve městech. O to se snaží i město Most. Proto se v letošním roce poprvé stalo lokálním organizátorem soutěže Do práce na kole 2017 pro města Most a Litvínov.
DĚKUJEME VÁM, ŽE DO TOHO JDETE S NÁMI A POMÁHÁTE CHRÁNIT SVÉ MĚSTO!

SLEDUJTE TYTO STRÁNKY, AKCE I ODMĚNY BUDEME POSTUPNĚ PŘIDÁVAT.

Kontaktní osoby organizátora soutěže:
Statutární město Most
veronika.loucka@mesto-most.cz
michaela.noskova@mesto-most.cz
https://www.facebook.com/cistamobilitamost/

Generální partneři
Národní partneři
Lokální partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři