Podrobná pravidla soutěží Do práce na kole 2018

Do soutěže Do práce na kole se mohou zapojit účastníci a účastnice z celé republiky. Pro studenty je letos určena soutěž Do školy na kole. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno z nejbližších soutěžních měst, za které budete soutěžit. Výsledky všech soutěží se budou vyhlašovat vždy za každé soutěžní město. V soutěžním městě dojde i k předání cen.

 

Pravidelnost týmů

 1. Soutěž Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena pro týmy složené z 2-5 účastníků zaregistrovaných do 3. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všechny týmy jsou do ní zařazeny automaticky.
 3. V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace, pokud však účastník nesežene žádného kolegu, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může „najít parťáka“ přes web Do práce na kole).
 4. Každý člen týmu musí do svého webového profilu zaznamenávat vzdálenost a způsob, jakým se který den dopravuje do práce a z práce, a to pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava  či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky.
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 6. Do soutěže se mohou zapojit všichni, kdo k cestování do práce a z práce používají bezmotorové dopravní prostředky, nebo chůzi, běh či elektrokolo. Jednotlivé způsoby (kolo, běh…) můžete během soutěže libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.
 7. Minimální délka trasy, kterou si mohou chodci a běžci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 8. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
 9. Vítěze soutěže vylosuje místní koordinátor a vyhlásí jej na závěrečném večírku.
 10. Do slosování se kvalifikuje každý tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole (koloběžce, pěšky, etc.). Procenta se počítají takto:

   
   součet počtu vykonaných cest vlastní silou všech členů týmu za měsíc květen
  ____________________________________________________________

  počet všech možných cest všech členů týmu za měsíc květen*

  * člen týmu musí ujet nejméně 28 cest za měsíc (např. 14 tam a 14 zpátky). Pokud ujede méně, započítá se mu právě 28 cest

 11. K dosažení 100% pravidelnosti, musí  účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc ujede alespoň oněch 28 jednosměrných jízd (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 12. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 13. Člen týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné,  do týmu se nelze vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník, bude přeřazen do soutěžní kategorie jednotlivců.

 

Výkonnost jednotlivců

 1. Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 3. května 2018, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeni automaticky.
 3. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).
 4. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Endomondo, Garmin apod.).
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí).
 6. Minimální délka trasy, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 7. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.
 8. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.
 9. Vítězové této kategorie budou vylosováni místním koordinátorem a ceny jim budou předány na závěrečném večírku začátkem června. Losovat se bude z dvaceti nejúspěšnějších jezdců (chodců, běžců), kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů a trasu mají zaznamenanou pomocí aplikace. Navíc bude odměněn ještě absolutní vítěz.

 

RunCzech Běhej do práce

 1. Soutěž RunCzech Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena jednotlivým, do 3. května 2018 zaregistrovaným účastníkům, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 3. Každý účastník musí zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registračním systému. Z mobilní aplikace se uběhnuté trasy do webového profilu nahrávají automaticky.
 4. Zaznamenávat trasy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 5. Do slosování o výhru od RunCzech se kvalifikuje každý účastník, který uběhl či ušel do práce a z práce alespoň 66 % cest v průběhu celého května (více níže).
 6. K dosažení 100% pravidelnosti, musí účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc uběhne (ujde) alespoň oněch 28 jednosměrných cest (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 7. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 8. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

 

Cyklozaměstnavatel roku

 • Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.
 • Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.
 • Titul Cyklozaměstnavatel roku 2018 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
 • První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.
 • Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2018.
 • Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.
 • Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem nebo sponzorem Do práce na kole 2018, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.

 

Kreativní soutěž s CK Kudrna: Zážitkovna

 • Posílejte fotky, videa, blogy, obrázky na téma Můj nejlepší zážitek na kole.
 • Zasílejte nám i tipy na cyklo nebo běžeckou dovolenou.
 • 3 výherce vybere porota z Auto*Matu.
 • Výherce získá zájezd od CK Kudrna a předplatné časopisu Cykloturistika, nebo Běhej.com dle preferencí.
 • Nejlepší tip na výlet bude otištěn v časopisu Cykloturistika.
 • Hodnotit budeme originalitu Vašeho přístupu k trávení volného času. Bereme ale i zážitky  z bezmotorových cest do a z práce.
 • Příspěvky nahrávejte do registračního systému v sekci soutěže – kreativní soutěž nebo na instagram #dpnkzazitkovna
Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři