Podrobná pravidla soutěží Do práce na kole 2019

Do soutěže Do práce na kole se mohou zapojit účastníci a účastnice z celé republiky. Pro studenty starší 13 let je určena soutěž Do školy na kole. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno z nejbližších soutěžních měst, za které budete soutěžit. Výsledky všech soutěží se budou vyhlašovat vždy za každé soutěžní město. V soutěžním městě dojde i k předání cen.

 

Pravidelnost týmů

 1. Soutěž Pravidelnost týmů se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena pro týmy složené z 2-5 účastníků zaregistrovaných do 30. dubna, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všechny týmy jsou do ní zařazeny automaticky.
 3. V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace, pokud však účastník nesežene žádného kolegu, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může „najít parťáka“ přes FB skupiny Do práce na kole v jednotlivých městech).
 4. Každý člen týmu musí do svého webového profilu zaznamenávat vzdálenost a způsob, jakým se který den dopravuje do práce a z práce, a to pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné cesty či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky.
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí). Zápis jízd končí 1.6. 2019 23:59.
 6. Do soutěže se mohou zapojit všichni, kdo k cestování do práce a z práce používají bezmotorové dopravní prostředky nebo chůzi, běh či elektrokolo. Jednotlivé způsoby (kolo, běh…) můžete během soutěže libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.
 7. Minimální délka cesty, kterou si mohou chodci a běžci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 8. Pokud část cesty vykonáte jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto), nevadí. Započítejte si ale jen tu část vykonanou vlastními silami. Přičemž minimální délka takovéto (vlastními silami vykonané) cesty, musí činit alespoň 1,5 km.
 9. Vítěze soutěže vylosuje místní koordinátor a vyhlásí jej na závěrečném večírku.
 10. Do slosování se kvalifikuje každý tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole (koloběžce, pěšky, etc.). Procenta se počítají takto:

   
   součet počtu vykonaných cest vlastní silou všech členů týmu za měsíc květen
  ____________________________________________________________

  počet všech možných cest všech členů týmu za měsíc květen*

  * člen týmu musí ujet nejméně 28 cest za měsíc (např. 14 tam a 14 zpátky). Pokud ujede méně, započítá se mu právě 28 cest

 11. K dosažení 100% pravidelnosti, musí  účastník absolvovat alespoň 28 jednosměrných cest vlastními silami. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc ujede alespoň oněch 28 jednosměrných jízd (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později). Většinou to tedy znamená, že by pracovní rozvrh měl mít alespoň 14 dní, ale nemusí tak tomu být vždy (směnný provoz apod.)
 12. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
 13. Člen týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, do týmu se nelze vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník, bude přeřazen do soutěžní kategorie jednotlivců.

 

Výkonnost jednotlivců (kolo, běh a jejich kombinace)

 1. Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 30. dubna, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeni automaticky.
 3. Oceněn bude nejvýkonnější muž a nejvýkonnější žena. Vítězové této kategorie budou vyhlášeni místním koordinátorem a ceny jim budou předány na závěrečném večírku začátkem června.
 4. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest do svého webového profilu pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava (z těchto aplikací se cesty do webového profilu nahrávají automaticky), či ručním nahráním GPX souboru do svého webového profilu z jiné aplikace (lze využít jakékoli aplikace, které podporují soubory GPX, například Endomondo, Garmin apod.), či zcela bez mobilní aplikace (ručním zadáním cesty do svého webového profilu). Pro výhru v soutěži je ovšem nutné použít aplikaci.
 5. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí). Zápis jízd končí 1.6. 2019 23:59.
 6. Minimální délka cesty, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
 7. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka cesty, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
 8. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

 

Běhej do práce

  1. Soutěž Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně.
  2. Soutěž je určena jednotlivým, do 30. dubna zaregistrovaným účastníkům, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeni automaticky.
  3. Oceněn bude nejvýkonnější muž a nejvýkonnější žena. Vítězové této kategorie budou vyhlášeni místním koordinátorem a ceny jim budou předány na závěrečném večírku začátkem června.
  4. Do soutěže jsou započítávány pouze cesty, které jsou označeny jako “běh/pěšky.”
  5. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest do svého webového profilu pomocí mobilní aplikace Urban cyclersNa kole Prahou, Superlife nebo Strava (z těchto aplikací se cesty do webového profilu nahrávají automaticky), či ručním nahráním GPX souboru do svého webového profilu z jiné aplikace (lze využít jakékoli aplikace, které podporují soubory GPX, například Endomondo, Garmin apod.), či zcela bez mobilní aplikace (ručním zadáním cesty do svého webového profilu). Pro výhru v soutěži je ovšem nutné použít aplikaci.
  6. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 8 dní nazpět (tedy v pondělí můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí). Zápis jízd končí 1.6. 2019 23:59.
  7. Minimální délka cesty, kterou si mohou běžci a chodci započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  8. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka cesty, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
  9. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

Cyklozaměstnavatel roku

 • Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.
 • Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.
 • Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
 • První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.
 • Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května.
 • Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.
 • Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem nebo sponzorem Do práce na kole v daném ročníku, ani vítězové kategorie v minulém ročníku.
 • Pokud to myslíte opravdu vážně, pouvažujte nad certifikovaným evropským standardem pro hrdé zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole.

Cykloměsto roku

 • Hodnotí se na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pohybu a pocitů cyklistů, běžců a pěších v zapojených městech. Ve vyhodnocení bude zohledněna interní analýza přístupů jednotlivých měst k rozvoji udržitelné mobility.
 • Vítězná města získají z naší strany podporu a motivaci k načerpání nové inspirace ze zahraničí. Ve spolupráci s Dánskou ambasádou a dopravcem FlixBus připravujeme exkurzi pro zástupce měst do Dánska. Jejím cílem bude poznání opatření infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility po městě.
 • Cykloměsta DPNK 2019 budou vyhlášena 10. 6. 2019. Následně oslovíme zástupce zapojených měst a spolků pro další informace. Odborná komise organizátorů posoudí nejen výsledky dotazníku účastníků, ale zohlední také nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě, uskutečněná cykloopatření a perspektivu budoucího vývoje.
 • Oceníme první tři města, která nejlépe splní všechna výše uvedená kritéria.
Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
GLS
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou