Co je třeba udělat

Jak podpořit své zaměstnance a kolegy, aby se zapojili do Do práce na kole?

  1. Propagujte výzvu Do práce na kole ve vaší organizaci
  2. Uhraďte jako zaměstnavatel za účastníky startovné fakturou
  3. Vytvořte vnitrofiremní soutěž a zapojte i své pobočky z celé republiky
  4. Zlepšete podmínky pro dojíždění na kole a soutěžte o titul Cyklozaměstnavatel roku

 

1. Propagujte výzvu Do práce na kole ve své organizaci

Stačí jeden hromadný email vašim zaměstnancům s pozvánkou do letošního ročníku Do práce na kole (možnost registrace končí 30. dubna), článek ve firemním zpravodaji nebo intranetu, nebo i plakátek na nástěnce. Čím více se bude o výzvě ve vaší firmě mluvit, tím více lidí se do ní zapojí.

 

2. Uhraďte za své zaměstnance účastnický poplatek fakturou

Podpořte své zaměstnance v aktivním životním stylu a uhraďte za ně květnové startovné hromadně fakturou.

Jak to provést:

  • Vyhlaste u vás v organizaci, že za zaměstnance rádi startovné uhradíte.
  • Určete osobu u vás v organizaci, která se stane tzv. firemním koordinátorem a v registračním systému bude mít administrátorská práva a schválí seznam zaměstnanců.
  • Zaměstnanec při registraci v kroku Platba zvolí možnost „účastnický poplatek za mne hradí zaměstnavatel”
  • Před koncem každé registrační vlny (celkem jsou 3) schválí firemní koordinátor seznam všech zaměstnanců, kteří se do té doby přihlásili. Tímto krokem dokončí firemní koordinátor jejich registraci a spustí proces odesílání triček

 

3. Soutěžte v rámci firmy i republiky – uspořádejte vnitrofiremní soutěž

Představte si, že se vaši zaměstnanci pro výzvu nadchnou a do práce na kole budou chtít jezdit všichni. Není nic jednoduššího, než uspořádat vnitrofiremní soutěž! Jde o skvělou příležitost, jak stmelit váš tým. Pokud patříte mezi velké firmy, je to i příležitost, jak si poměřit síly s krajskými pobočkami. Rádi vám s organizací vnitrofiremní soutěže pomůžeme.

K vypsání vnitrofiremní soutěže je nutné určit ve firmě firemního koordinátora.

 

4. Získejte titul Cyklozaměstnavatel roku

Do výzvy Do práce na kole se za dobu její existence přihlásily stovky firem. Některé poskytují svým zaměstnancům lepší podmínky pro dojíždění na kole než jiné, a pro ty nejlepší jsme přichystali titul Cyklozaměstnavatel roku. Stojany, sprchy a příjemné zázemí jsou pro cyklozaměstnavatele samozřejmostí. Titul může získat i vaše firma, pokud se do soutěže přihlásí alespoň jeden tým. Více o této disciplíně najdete v pravidlech Cyklozaměstnavatele roku.

Přečtěte si, co titul Cyklozaměstnavatel roku přinesl výherci roku 2017, společnosti EY.

 

Kontakt pro firmy a partnery soutěže

Jan Haruda, manažer soutěže – jan.haruda@auto-mat.cz, 730 151 224

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
GLS
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou