Cyklozaměstnavatel roku

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého soutěžícího zaměstnance.

Přihlášení do soutěžní kategorie proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde soutěžící ve svém soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Body navíc firma získá také pokud pro své zaměstnance uspořádá vlastní vnitrofiremní soutěž.

Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Titul nemůže získat žádná z organizací, která je zároveň oficiálním partnerem nebo sponzorem soutěž Do práce na kole 2018, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.

Přečtěte si rozhovor s loňským vítězem titulu Cyklozaměstnavatel roku, firmou EY.

Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři