Cyklozaměstnavatel roku

Do výzvy Do práce na kole se za dobu její existence přihlásily tisíce firem. Některé se svým zaměstnancům snaží poskytovat o trochu lepší podmínky pro cyklisty či běžce než ostatní (např. stojany, sprchy, šatny a další příjemné zázemí). Rádi bychom je ocenili a ty ostatní motivovali – proto každoročně v rámci květnové výzvy vyhlašujeme soutěž Cyklozaměstnavatel roku. Titul může získat i vaše firma, pokud se do výzvy přihlásí alespoň jeden tým.

Titul Cyklozaměstnavatel roku mohou získat i firmy, které jej obdržely v minulých letech. Firma může titul získat maximálně jednou za tři roky.

Cyklozaměstnavatel roku 2019 Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové.

 

Hodnocení podle evropského standardu

Ročník 2020 přinesl věcné sjednocení kategorie Cyklozaměstnavatel roku s evropským standardem Certifikovaný cyklozaměstnavatel. Hodnocení je rozděleno do čtyř tematických oblastí zaměřených na propagaci jízdy na kole, firemní aktivity, kvalitu, dostupnost a bezpečnost stání pro kola a zázemí, které mají zaměstnanci k dispozici. Jedná se o zjednodušený formát odrážející strukturu celoevropské certifikace.

Odborným garantem soutěže Cyklozaměstnavetele roku je Nadace Partnerství, která do Česka přinesla evropský standard Certifikovaný cyklozaměstnavatel. O certifikát se mohou ucházet firmy, které vytváří podmínky pro dopravu do práce na kole a jsou na to patřičně hrdé.

 

Jak se přihlásit?

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zapojeného zaměstnance.

Přihlášení do soutěžní kategorie proběhne zasláním odpovědí na dotazník. Dotazník najde účastník v druhé polovině května ve svém profilu. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole.

Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci výzvy hodnocena jako samostatný zapojený subjekt.

 

Další informace

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
Hello Bank
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou