Jak probíhá registrace do soutěže?

Vaši organizaci/firmu do soutěže není třeba registrovat. Ani pro účely samotné soutěže ani pro soutěžní kategorii cyklozaměstnavatel.

Registrují se sami zaměstnanci jednotlivě a v soutěžních údajích si zvolí název organizace/firmy, adresu a případně i adresu pobočky. Pokud byla vaše firma/organizace již zapojená v minulých ročnících najdou vaši kolegové při registraci adresu v seznamu i letos. Pokud jste se ještě neúčastnili, pak první registrující se odvážlivec bude vyzván, aby vyplnil jméno, adresu a případnou pobočku organizace a ta již bude v seznamu uložena pro ostatní.

Pokud se rozhodnete, že za zaměstnance zaplatíte účastnický poplatek, pak je nutné určit u vás ve firmě osobu tzv. firemního koordinátora.

Generální partneři
Národní partneři
Za finanční podpory a pod záštitou
Mediální partneři