Rakovník

V loňském roce jsme se společně s dalšími nadšenci opět zapojili do celostátní výzvy "Do práce na kole". Přestože podmínky nejsou kvůli bezpečnostním opatřením optimální, ani to nás neodradí od naší třetí účasti!

Rádi bychom prostřednictvím této soutěže i nadále motivovali co nejvíce občanů tak, aby více využívali zdravý a šetrný způsob cesty do práce, tedy kolo, koloběžku, běh či chůzi. Každý tímto způsobem může udělat něco nejen pro sebe, ale také přispět k celkově čistšímu ovzduší, příjemnější a bezpečnější atmosféře našeho města.

Letošní ročník je stejně jako v roce 2020 z organizačního hlediska trochu komplikovanější, přesto během květnové výzvy uspořádáme několik "akcí na triko". Ladíme detaily těchto akcí, včas o nich budete informováni.

Oblast Rakovnicka vytváří jedinečné podmínky jak pro terénní cyklistiku, tak pro rekreační či silniční cyklistiku. Pro oblast jsou typické prudké sjezdy i strmé stoupání úzkými koryty údolí s proplétáním se mezi kořeny stromů a skalnatým podložím. Avšak je tu i spousta tras po zpevněných lesních cestách, které jsou ideální například pro začátečníky, či rekreační bikery. Vcelku vzato cyklotrasy na Rakovnicku jsou považované za celkem náročné. Nejvíce využívané jsou lesní cesty v CHKO Křivoklátsko a také stezky údolím kolem Tyterského potoka či řeky Javornice. Pro rekreační cyklisty jsou tu také pečlivě připraveny trasy, které většinou vedou údolími či vyznačenými stezkami. Nejznámější a pravděpodobně i nejlepší trasa je Greenway Berounka vedoucí od Střely přes Křivoklát až do Rakovníka. Cyklistiku zde také podporují nejznámější cyklistické akce a to třídenní cyklistický svátek „Rakovnické cyklování“ a závod horských kol „Jesenický surovec“.

Děkujeme, že jste s námi!

Kontaktní osoby:
Kateřina Hradilová, khradilova@murako.cz, 727871021
Jiří Cafourek, jcafourek@murako.cz, 727957662
Jan Švácha, jsvacha@murako.cz, 722069655

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
Komerční banka Bikero GLS
Národní partneři
Lokální partneři
Mediální partneři