Pro města

Už 45 měst se v roce 2019 zapojilo do organizace Do práce na kole. V jednotlivých městech jsou našimi spojkami lokální organizátoři, kteří spolupořádají výzvu ve svém městě, organizují jednotlivé akce a vyhlášení vítězů. Hlavní organizace pak zůstává na AutoMatu jako celorepublikovém organizátorovi.

Chcete zapojit své město a uspořádat pro své sousedy a kolegy skvělý teambuilding a možnost se neformálně setkávat?

Přidejte se k nám!

Jak na to?

Organizátorem se může stát město prostřednictvím městského úřadu, neziskové organizace či jednotlivce. Co tím získáte?

  • Pomůžete zlepšit prostředí svého města. Když bude více lidí jezdit do práce jinak než autem, bude se nám všem lépe dýchat. Zapojit své občany do výzvy Do práce na kole je to nejjednodušší, co v tomto směru můžete udělat. (např. 95 % nejzákeřnějších karcinogenních mikročástic v ovzduší velkých měst pochází právě z automobilové dopravy.)
  • Lepší obraz svého města, které takto pomáháte zviditelnit. A můžete získat i titul Cykloměsto roku.

Pokud se chcete do Do práce na kole zapojit nebo máte jakékoliv dotazy, obraťte se na naší koordinátorku zapojených měst Nikolu Šedovou na nikola.sedova@auto-mat.cz.

 

Co vás jakožto městské organizátory čeká?

Propagace výzvy

AutoMat zajišťuje celorepublikovou propagaci v rozhlase, televizi i médiích, současně ale u městských organizátorů využíváme jejich znalosti místních médií a možností komunikace pro rozšíření povědomí o výzvě. Doporučujeme domluvit a využít lokální tisk, webovou stránku a sociální sítě městského úřadu, místní plakátovací plochy, spřízněné partnerské podniky pro distribuci letáků.

Dodáme vám plakáty vyzývající k zapojení do akce Do práce na kole, případně dodáme tisková data k materiálům s lokální modifikací. Pro lokální média můžete využít i našich tiskových zpráv.

Organizace aktivit pro účastníky

Součástí výzvy v každém městě jsou v průběhu měsíce května akce pro účastníky, které jim přinášejí různé výhody, slevy, ale zejména možnosti setkávání. Vstupenkou na tyto akce (nebo poukazem na slevu na nich) je přitom tričko výzvy, které odesíláme účastníkům před zahájením akce. Na městských organizátorech je buď samotné zorganizování události (např. snídaně na triko, společná cyklojízda či grilování) nebo sjednání partnerů, kteří v určitý den poskytnou slevu či vstup zdarma (např.výstava v městské galerii, sleva na vstupné na plovárnu, zapůjčení koloběžek či elektrokol apod.).

Po skončení výzvy se v každém městě (zpravidla v průběhu června) pořádá závěrečný večírek s vyhlášením cen. Také pojetí večírku se v jednotlivých městech může výrazně lišit – záleží na vašich časových, finančních i prostorových možnostech, stejně jako na počtu zúčastněných, pro které se bude večírek pořádat. Pro vyhlášení cen lze využít např. pódium na městských slavnostech, svolat společnou grilovačku či uspořádat večírek s hudbou.

Fundraising

Je jen na vás, jak velkolepě chcete výzvu ve svém městě pojmout. Pokud máte zájem o větší akce a ceny pro účastníky, doporučujeme oslovit a zapojit místní partnery, kteří poskytnou např. prostory, catering, ceny či přímo finance na organizaci. Na oplátku jim lze nabídnout prezentaci na webových stránkách, letácích, plakátech, Facebooku a na jednotlivých akcích.

K dispozici od nás budete mít k využití příklady prezentací a oslovovacích dopisů pro firmy. Můžeme vám pomoci s přípravou reklamních materiálů s logy partnerů.

Při výběru partnerů je dobré vědět, že se řídíme vlastním etickým kodexem a dále se hlásíme také k Etickému kodexu ekologických organizací a k Pravidlům transparentnosti nevládních neziskových organizací.

Administrace, web a Facebook

Po podepsání smlouvy o GDPR získáte přístup do registračního systému, ve kterém vidíte účastníky zapojené ve svém městě a průběžně také jejich výsledky a umístění.

Pro každé město zřizujeme záložku na webu Do práce na kole a facebookovou skupinu, které spravuje městský organizátor. Těmito kanály můžete účastníky informovat o akcích, partnerech a cenách ve svém městě. Zároveň můžeme oslovit přímo účastníky ve vašem městě skrze náš mailing.

 

Jakou podporu získáte od nás?

Registrační systém

Přihlašování do výzvy probíhá výhradně přes webové stránky Do práce na kole. Následně zasíláme firemním týmům startovní balíčky s tričky a rozesíláme základní informace pro účastníky.

Grafika

Každý ročník výzvy Do práce na kole má nový grafický koncept, který se promítá do webových stránek, plakátů, letáků i triček. Jako městští organizátoři získáte k dispozici plakáty a letáky informující o výzvě Do práce na kole. Můžeme vám také dodat i tisková data k vytištění plakátů a letáků s lokální úpravou (konkrétní akce, lokality, partneři apod.).

Newslettery pro účastníky ve vašem městě

AutoMat připraví v průběhu dubna i května newsletter pro účastníky ve vašem městě. Zde můžete informovat o novinkách a akcích, které se u vás chystají. Příprava, grafická úprava i rozesílka je na nás, potřebujeme pouze dodat informace, které chcete sdělit.

Helpdesk

Dotazy účastníků k registraci, startovnému, zapisování jízd, zasílání triček a čemukoliv jinému vyřizují naši kolegové z Helpdesku. Pokud by náhodou zabloudil nějaký dotaz k vám, stačí jen odkázat na nás.

Materiální podpora

Každý městský organizátor získává zdarma startovné pro sebe a 5 dalších osob. To lze využít buď pro kolegy v rámci vaší instituce, případně pro partnery, kteří věnují ceny či jinou materiální podporu.

Pokud organizujete Do práce na kole ve vašem městě jako nezisková organizace či jednotlivec, získáte od nás finanční podporu v závislosti na počtu účastníků v daném městě. Její výše činí 30 Kč za každého účastníka a 60 Kč za každého nového (dle srovnání absolutního počtu účastníků v předchozím roce).

IT podpora, webové stránky

V rámci webových stránek Do práce na kole získá vaše město záložku, kde  můžete informovat o akcích a cenách ve svém městě.

PR na celorepublikové úrovni

Pomůžeme vám získat účastníky ve vašem městě tím, že informujeme o výzvě v celostátních médiích. Každoročně využíváme partnerství s Českou televizí, která vysílá náš videospot, komunikujeme s novináři v celostátních médiích, zveme je na akce Do práce na kole a na tiskové konference. V rámci partnerské spolupráce posíláme newslettery, využíváme reklamní plochy na billboardech, citylightech i např. v kinech a tištěných médiích.

 

Jdete do toho s námi?

Napište koordinátorce měst Nikole Šedové na nikola.sedova@auto-mat.cz.

Pokud se zapojením stále váháte, můžete se inspirovat na stránkách již zapojených měst. Zjistíte, jak u nich akce probíhala, co vše obnášela a jaká na ní byla atmosféra. Můžete také nahlédnout do Závěrečné zprávy Do práce na kole 2019. Případně nám napište a můžeme si domluvit osobní schůzku, na které vám rádi vyjasníme veškeré dotazy.

 

Výzvu pořádá
auto*mat
Generální partner
GLS
Národní partneři
Mediální partneři
Pod záštitou